Pages

Minggu, 16 Agustus 2015

Kisah 16 Nabi Selain 25 Rasul yang Wajib diketahui 4. Nabi Yusha’ A.S.


Yusha‘ bin Nūn (Arab:يوشع) adalah salah seorang nabi yang memimpin Bani Israel memasuki kota Yareho (Jericho). Yusha‘ bin Nūn membawa ajaran Musa pada pertama kali tiba di “Tanah Yang di Janjikan”. Ia mengatur penempatan kedua belas suku Israel setibanya di Kanaan. Yusha dikenal sebagai Joshua didalam Taurat. Namanya tidak disebutkan secara langsung tetapi Al-Qur’an mereferensikannya bersama dengan kisah Musa didalam surah Al-maidah, Al Kahfi dan Waqi’ah.

Sesudah Harun dan Musa wafat, kaum Bani Israil dipimpin oleh Yusha‘ bin Nūn, yang memang telah ditunjuk oleh Musa untuk menggantikannya sebelum kewafatannya. Berkat kepemimpinan Yusha‘ bin Nūn mereka dapat menguasai tanah Palestin dan menetap tinggal di istana. Namun setelah Yusha‘ bin Nūn wafat, mereka berpecah-belah. Dalam ajaran Islam dikatakan bahawa isi kitab Taurat mereka diubah dan ditambah-tambah. Mereka sering berselisih pendapat sesama mereka sendiri hingga akhirnya hilanglah kekuatan persatuan mereka, yang mengakibatkan tanah Palestin diserbu dan dikuasai oleh bangsa lain. Dari segi positifnya adalah ketika dia meninggal, semua tugas untuk mengatur dua belas suku tersebut telah selesai sesuai dengan kehendak Allah.
Matahari Terhenti seketika
Di antara mukjizat Nabi Yusha’ ialah Allah berhentikan matahari bagi menyebabkan hari Jumaat berpanjangan bagi membolehkan perang diteruskan. Hal ini kerana waktu itu Allah mengharamkan kaum Yahudi berperang pada hari Sabtu, dalam satu peperangan terhadap kaum kanaan yang berlaku pada hari Jumaat, maka berlakulah mukjizat tersebut. Mengikut syariat terdahulu, hari sabtu hanya untuk melakukan ibadat. Nabi Yusha’ telah berdoa agar Allah memberhentikan seketika matahari bagi membolehkan Nabi Yusha’ bersama-sama tenteranya menggempur kota Jericho yang merupakan “Tanah Yang di Janjikan”.

0 komentar:

Posting Komentar